Thông tin liên hệ

Shop hàng Nhật và Châu Âu J-E Mart

Địa chỉ: 175 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.632.1989
Hotline:
0948.15.8822 – 09.6969.0606 – 098.111.3330
Mã số thuế:
0101861774.